Symfony

Symfony dodano: 26.05.2019
EDYCJA 29.05.2019

Podstawowe informacje, teoria.
 • Autoloader nazwa klasy i nazwa pliku muszą być takie same. src/AppBundle/Controller
 • akcja to osobna publiczna METODA w KLASIE. Każda akcja kończy się słowem action. Zawiera ROUTING, określa która akcja ma być wykonana, jak wejdziemy pod konkretny adres URL w aplikacji. Jeżeli kończy się na .Controler to zawiera w sobie akcję. Akcja jest kontrolerem.
 • bundle to pakiety funkcjonalne
 • composer system zarządzania pakietami dla języka PHP, dostępny jako aplikacja wiersza poleceń która dostarcza i standaryzuje format zarządzania skryptami i bibliotekami.
 • Encja abstrakcyjny obiekt lub tabela w bazie danych. Generowane przez DOCTRINE (konsolą), w katalogu Entity pojawia się klasa. WIERSZ np. osoba lub pojazd to REKORD czayli OBIEKT, posiada ATRYBUTY (czyli imie, nazwisko, markę, kolor) czyli ATRYBUTY - kolumny tabeli.
 • Routing mechanizm TRASOWANIA, piękne adresy URL, ścieżki SYMFONY.
 • Doctrine rodzina bibliotek PHP do obsługi bazy danych, np. bibliotek Doctrine ORM, MongoDB. Bierze klasę które są skonfigurowane jako encje i tłumaczy je na tabele w BD.
 • funkcja extends rozszerza dany SZABLON o szablon podany w parametrze. Szablon bez ścieżki to główny katalog.
 • funkcja block pozwala na nadpisanie elementów i dodanie ich w szablonach
  {% block %} jakaś wartość {% endblock %}
  {% block %} skrypty... {% endblock %}
 • mockowanie mock - obekt, atrapa, makieta. Symulowany obiekt, który w kontrolowany sposób naśladuje zachowaia rzeczywistego obiektu. Np. tablice w pliku (na sztywno) symulujace dane z bazy danych, np. do TESTÓW JEDNOSTKOWYCH.
 • router ma wywołać odpowiednią metodę KONTROLERA na podtsawie URL strony
 • Klasa bazowa kontroler z SYMFONY: zawiera HELPERY, SKRÓTY, dzięki czemu możemy łatwiej można tworzyć AKCJE i KONTROLERY.
 • trasowanie mechanizm trasowania pozwala na dynamiczne odwzorowanie ścieżki URL na różne obszary aplikacji. Tworzenie pięknych adresów URL.
 • Kontroler wsymfony nazywany jest AKCJĄ. Wg. symfony Kontroler to pojedyncza metoda w klasie kontrolera. Klasa kontrolerów to wygodny sposób na grupowanie kontrolerów.
 • ORM Objective Relational Maping mapowanie obiektowo - relacyjne, odwzorowanie obiektowej struktury systemu na bazę danych o relacyjnym charakterze.
 • SYSTEM KATALOGÓW
  CONFIG - kofiguracja aplikacji, dewelopreski, produkcyjny, główny, routing, serwis.
  RESOURCES - widoki, skrypty, CSSy aplikacji. Z tego pliku korzystają kontrolery.
  BIN - do umockowania aplikacji.
  SRC - serce aplikacji. Wszystkie bundle.
  VAR - zawiera logi i chache produkcyjny.
  WEB - jedyny katalog widoczny z przeglądarki. Kiedyś index.php
 • test jednostkowy weryfikacja poprawności działania pojedyńczych elementów (metod, obiektów) w OOP lub procedur w "Procedural Style". Analizowanie ścieżek, użycie klas równoważności, testowanie wartości brzegowych, testowanie składniowe.
 • TWIG instrukcja Twigowa: {{ form(form) }} wyświetla formularze. W kontrolerze createView można skorzystać z funkcji twigowej.


Losowe zdjęcia


O sobie


gawronski
A.D. 2016

Lubię jazdę na rowerze, wspinaczkę, czytać książki i biegać. Studiowałem mechanikę i budowę maszyn oraz psychologię. Nie zostałem inżynierem ani psychologiem.